Name    
TypeStandard roomStandard roomStandard roomApartment
No. of beds2345
Typ of rooms    
No. of rooms11053
WCyesyesyesyes
showeryesyesyesyes
bathtubnononono
air conditionnononono
TVyesyesyesyes
satellite TVyesyesyesyes
videoplayernononono
radionononono
telephoneyesyesyesyes
computernononono
internet/WiFiyesyesyesyes
minibarnononono
stovenononono
microwave ovennononoyes
fridgenononono
dish-washernononono
washing mashinenononono
dryernononono
safenononono
extra bed availableyesyesyesyes
Photohere
Virtual panorama    
Price list        
02.01.-30.01. 590 CZK 590 CZK 590 CZK 650 CZK
30.01.-07.03. 680 CZK 680 CZK 680 CZK 740 CZK
07.03.-20.03. 590 CZK 590 CZK 590 CZK 650 CZK
20.03.-01.04. 450 CZK 450 CZK 450 CZK 510 CZK
01.04.-05.04. 590 CZK 490 CZK 490 CZK 550 CZK
27.11.-18.12. 490 CZK 490 CZK 490 CZK 550 CZK
18.12.-23.12. 590 CZK 590 CZK 590 CZK 650 CZK
23.12.-02.01. 980 CZK 980 CZK 980 CZK 1040 CZK

Breakfast included Breakfast included