winter, mountain range, mountain scenery
ID: 57

Snezka Mnt.


Pec pod Sněžkou

Author:
Karel Hník