grzbiet grski, krajobraz grski, chmury
ID: 199

Ob dl

Autor:
Karel Strnsk