jesie˝, krajobraz podgˇrski, drzewa, chmury
ID: 25

Zlatř podzim

Olej na plßtný, rozmýr 80x90 cm. Obraz vznikl v atelieru v roce 1995.
InspiracÝ pro tvorbu byly vzpomÝnky.

Autor:
Eva Hnykovß