Václav Mejvald

powiększyć obrazek: Václav Mejvald * Karkonosze
powiększyć obrazek: Václav Mejvald * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Václav Mejvald * Karkonosze

Narozen 12. 4. 1946 v Jilemnici.
Dětství a školní léta prožil v podkrkonošské vesnici Dolní Branná a následně ve Vrchlabí. V roce 1961 nastoupil do odborného učiliště v Hradci Králové, kde se vyučil topenářem - montérem.
Dlouhá léta se tímto řemeslem živil, ale stále toužil po jediném - stát se malířem. Tomuto cíli věnoval již od mládí veškerý volný čas. Maloval krajinu, která mu je domovem, a snažil se ji ve svých obrázcích a obrazech zachytit podle svého vlastního vidění a citu. Zajímal se tvrdošíjně o všechno kolem výtvarného umění, ale především o malířskou tvorbu českou.
A protože neměl vzdělání uměleckého směru, jeho cesta ke splnění snu byla dlouhá a náročná.
Jedním z těch, kteší mu byli nápomocni v jeho sebevzdělávání, byl jeho pozdější dlouholetý přítel Vladimír Komárek, ke kterému od roku 1978 docházel objevovat i kouzla grafiky. Dalšími konzultanty Mejvaldovy tvůrčí práce byli např. profesor Oplt z Akademie výtvarných umění, prof. Mikule z UMPRUM a PhDr. Kotalík, tehdejší ředitel Národní galerie v Praze.
Osobnosti výtvarného života ocenily Mejvaldovu odvahu k monumentální kompozici krajiny, sílu a přesnost jeho vidění a výtvarného názoru, a na základě jejich doporučení se stal v roce 1985 členem Českého fondu výtvarných umění. Po mnoha letech hledání, pochybností, vzdělávání se, ale především úsilí - se malování stalo jeho povoláním a posláním.
Za dobu své tvůrčí činnosti uskutečnil na 35 samostatných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou součástí interiérů mnoha institucí a soukromých sbírek.

Vrchlabí
Česká republika