wiosna, krajobraz podgórski
ID: 5

Předjaří

Olej na plátně, rozměr 80x90 cm, rok vzniku 1990. Podkladem pro malbu byl menší nedokončený obraz, který byl malován v plenéru.

Autor:
Eva Hnyková