Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
kaplička, pramen
Ergis ID: 2305

Kaplička a studánka sv. Anny

zvětšit obrázek: Kaplička a studánka sv. Anny * Krkonoše
zvětšit obrázek: Kaplička a studánka sv. Anny * Krkonoše
 
zvětšit obrázek: Kaplička a studánka sv. Anny * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Kaplička byla postavena roku 1832 a je zasvěcena svaté Anně, ochránkyni a patronce města Vrchlabí. Podnětem ke stavbě kapličky byl s největší pravděpodobností pramen čisté, pitné vody, pro niž si vrchlabští občané chodili v době epidemie cholery v létě 1832. Od padesátých let minulého století kaplička chátrala, až z ní zbyla pouze štítová zeď. O znovuobnovu kapličky se zasloužilo občanské sdružení Zdravé Krkonoše v letech 2003 - 2004. Autoři provedli podle historických materiálů přesnou rekonstrukci objektu včetně svedení pramene vody ze stráně Stavidlového vrchu do studánky uvnitř kapličky. Výzdobu interiéru s tématem „Sv. Anna Samotřetí“ navrhla výtvarnice Květa Krhánková. S týmem restaurátorů ji také realizovala šablonovou malbou ve stylu Beuronské umělecké školy z přelomu 19. a 20. století (v Čechách např v Emauzích či v klášteru sv. Gabriela na Smíchově) s prvky symbolismu a dekorativismu inspirovanými starým Egyptem. Kaplička sv. Anny spolu s pramenem byla slavnostně vysvěcena v červenci 2004.
Kolem kapličky vede stará promenádní cesta, která zkracuje vzdálenost mezi Vrchlabím a Hořejším Vrchlabím, kde na jejím konci dodnes stojí budova staré kovárny s kapličkou sv. Jana Nepomuckého.

Vrchlabí