ergis logo - www.ergis.cz

Impressum

Informace uvedené na webových stránkách www.ergis.cz a krkonose-smo.cz firma Mediapool spol. s. r. o. sestavuje, přezkoumává a pravidelně aktualizuje s velikou pečlivostí. Přesto nemůže ručit za správnost, úplnost, kvalitu a aktuálnost předložených údajů a obsahu. Všechna data mohou být změněna, doplněna nebo zrušena bez předchozího oznámení.

Všechny texty, obsahy a fotografie na těchto webových stránkách jsou chráněné autorským právem a slouží pouze jako všeobecné informace. Každé ručení, zvláště za eventuální škody nebo důsledky, které vzniknou využitím nabídnutých informací, je vyloučené.

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Firma Mediapool spol s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za obsahy jiných webových stránek, na které odkazuje. Tyto obsahy si nepřivlastňuje.