ergis logo - www.ergis.cz

Co je Ergis a Krkonoše-SMO

Ergis je databázový informační systém pro návštěvníky, turisty a obyvatele regionu Krkonoš. Tento systém je přístupný komukoli s internetovým připojením.

Ergis nabízí tyto možnosti:

Systém Ergis vznikl ve spolupráci se Svazkem měst a obcí - Krkonoše (SMO) a je pod jeho kontrolou. SMO je sdružení krkonošských a podkrkonošských měst a obcí a Krkonošského národního parku. Toto sdružení vzniklo v září roku 2000 za účelem prosazování společných zájmů, prezentace a plánování rozvoje regionu. Více naleznete přímo na stránkách www.krkonose-smo.cz.

Většina základních údajů (název, adresa, telefon, fotografie a umístění na mapě) o objektech a subjektech regionu (o hotelích, pensionech, restauracích, muzeích, atd.) je v systému Ergis zveřejňována bezplatně. Tak rozsáhlý a složitý systém, jako je Ergis, však vyžaduje specializované technické vybavení a kvalifikované pracovníky. Pro pokrytí nákladu na jeho provoz jsou proto některé rozšiřující komerční údaje (webová a e-mailová adresa, turistická vybavenost, provozní doba, další fotografie a virtuální panorama, apod.) zveřejňovány za poplatek. Ceník poplatků naleznete pod tlačítkem Ceník.

Pokud nejste v systému uvedeni a rádi byste měli své informace zveřejněny, klikněte prosím na tlačítko Registrace a následujte příslušné kroky.