Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 2081

4. Mrtvý les

zvětšit obrázek: 4. Mrtvý les * Krkonoše
zvětšit obrázek: 4. Mrtvý les * Krkonoše
 
zvětšit obrázek: 4. Mrtvý les * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Vrcholky rašelinných vrchovišť (bultů) jsou méně zásobovány vodou než spodní partie, a proto tato místa osídlují vyšší rostliny (borůvka, brusinka, kleč, smrk), které nesnášejí takové zamokření jako rašeliníky a mechy. Vlivem růstu nadzemních částí (kmenů a korun stromů) se zvětšuje váha rostoucích jedinců a ty se vlastní vahou ponořují do rašeliniště. Tím dochází k trvalému zamokření kořenového systému a spodní části kmene a stromy odumírají. Na odumřelých a vyvrácených stromech se znovu usazují vyšší rostliny a koloběh života a odumírání začíná znovu.

Janské Lázně