Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
údolí
Ergis ID: 2295

Jáma Malého Stavu

zvětšit obrázek: Jáma Malého Stavu * Krkonoše
zvětšit obrázek: Jáma Malého Stavu * Krkonoše
zvětšit obrázek: Jáma Malého Stavu * Krkonoše
zvětšit obrázek: Jáma Malého Stavu * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Ledovcen vymodelovaný kotel Malého Stawu se nachází na pomezí horní hranice lesa a subalpínského stupně. V karu (= ledovcové údolí) se bujně rozvíjí bylinná a travinná společenstva, a také pro Krkonoše neobvyklá houští listnatých keřů. Rostliny, které se sem dostaly v době ledové a přetrvaly do dnešní doby, jsou tzv. glaciální relikty. Jedním z nich je zde rostoucí vrba laponská.

Polsko