Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
hora
Ergis ID: 2297

Luční hora

podrobná mapa
podrobná mapa

Její vrchol je dokonale vymodelován mrazovými procesy. Výrazné stupně na svazích Luční hory, připomínající stupně pyramidy, nejsou dílem lidským, nýbrž přírodním, způsobeným opakovaným zmrzáním a rozmrzáním terénu v dobách ledových, působením větru, sněhu a odtoku vody. Na mírně skloněném svahu tak docházelo ke zvětrávání, třídění a sesuvu kamenitých sutí a půdy a vzniku takovýchto teras. Mrazovým zvětráváním a sesuvem drobného materiálu také vznikly dobře viditelné brázděné půdy (vegetací porostlé horizontální pruhy).

Pec pod Sněžkou