Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
organizace
Ergis ID: 2526

Krkonoše - svazek měst a obcí

zvětšit obrázek: Krkonoše - svazek měst a obcí * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Základní charakteristika:
- Sdružení 38 měst a obcí v Krkonoších a jejich podhůří s více jak 60 000 obyvateli na území větším než 80 000 ha v Královéhradeckém a Libereckém kraji od Kořenova až po Žacléř, které vzniklo v roce 2000.
- Vrcholným orgánem je Valná hromada Svazku, která se schází zhruba jednou za půl roku a jsou v ní zastoupena všechna členská města a obce. Výkonným orgánem je Rada Svazku, která má 9 členů a zasedá přibližně jednou za měsíc. Předsedou Svazku je Ing. Jan Sobotka – starosta města Vrchlabí, které je i sídlem Svazku.

Základní cíle:
- Usilovat o komplexní rozvoj kvality života všech generací místních obyvatel v krkonošském regionu, aby mohli být hrdí na místo, kde žijí.
- Vytvářet podmínky pro spokojenost tuzemských i zahraničních návštěvníků našeho nejvyššího pohoří, kterých je dohromady okolo 5 milionů ročně.
- Rozvíjet konstruktivní dialog a spolupráci s odpovědnými představiteli Královéhradeckého a Libereckého kraje tak, aby bylo zamezeno negativním důsledkům správního rozdělení Krkonoš mezi tyto dva subjekty.
- Úzce koordinovat svoji činnost se Správou Krkonošského národního parku za účelem společného úsilí o soulad mezi oprávněnými zájmy ochrany jedinečného přírodního bohatství a podmínkami, které umožní hospodářskou prosperitu a rozvoj pracovních příležitostí pro stálé obyvatele regionu
- Komunikovat se zástupci komerční sféry v oblasti cestovního ruchu a dalších hospodářských odvětví o vzájemné podpoře společných záměrů s cílem spokojenosti jejich zákazníků i zaměstnanců.
- Zasadit se o prosazení myšlenky „Krkonoše – hory bez hranic“, tedy o efektivní vazbu na města a obce na polské straně Krkonoš a efektivní provázání všech aktivit, které budou pomáhat ke vzájemnému obohacení a podpoří ideu evropské spolupráce, jakož i pravděpodobnost úspěchu při úsilí o získávání finanční podpory z rozvojových fondů Evropské unie. Svazek přitom využívá možností Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa.

Zámek 1
543 01 Vrchlabí
Telefon: (+420) 499 405 726
Email: 
www.krkonose-smo.cz