Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 18

Kořenov

zvětšit obrázek: Kořenov * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Polubný, Příchovice, Jizerka, Rejdice

PSČ: 468 49
Počet obyvatel: cca 1068
Nadmořská výška: 725 m nad mořem


www.korenov.cz

Obec je členem svazku:
Krkonoše - svazek měst a obcí

Horská rekreační obec na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením částí dosud samostatných obcí Polubný a Příchovice s osadou Rejdice a Jizerka, patřící obci Bílý Potok v okrese Frýdlant. Jméno obec dostala podle místní části Kořenov (Wurzelsdorf), obce Polubný. Nejstarší písemnou zmínku o této oblasti máme z r.1577, kdy jsou udělovány jisté svobody majiteli skelné hutě v Rejdicích. Zajímavostí obce Kořenov je, že nemá ani m2
katastrálního území - k.ú. jsou Příchovice, Rejdice, Jizerka a Polubný. Obec se rozkládá na rozloze 55,67 km2 a má v současné době něco málo přes 1000 stálých obyvatel, díky turistickému ruchu se v sezóně toto číslo několikrát zvětší. Z Tanvaldu do Kořenova vede 12 km dlouhá ozubicová železniční trať, jediná v ČR. Místní zajímavostí je "Hnojový dům" na Jizerce, obývaný známým cestovatelem, horolezcem a přírodovědcem panem Gustavem Ginzelem.

Historie:
První osídlenci na počátku 16. století se živili lovem zvěře, kácením dřeva a pálením uhlí v milířích, později byly zakládány sklářské hutě. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se stal majitelem této části Jizerských hor Albrecht z Valdštejna. Koncem 18. století byl objeven sirný pramen, který byl nějaký čas využívan k lázeňským účelům.V roce 1824 koupil horské obce v Jizerských horách kníže Rohan, který nechal postavit na vrchu Hvězda 24 m vysokou kamennou rozhlednu Štepánka.