Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 27

Paseky nad Jizerou

podrobná mapa
podrobná mapa

PSČ: 512 47
Počet obyvatel: cca 272
Nadmořská výška: 675 m nad mořem


www.paseky.cz

Obec je členem svazku:
Krkonoše - svazek měst a obcí

Obec Paseky nad Jizerou leží na okraji západní oblasti Krkonoš. Rozkládá se na pravé straně Jizery (Jizerského dolu) na rozloze 1279 ha. Větší část katastru je porostlá smrkovými lesy. Nad Jizerským dolem se tyčí Kapradník (910 m) a Hromovka (916 m), ve středu obce je skalnatý hřeben Mechovice (803 m). Nejvyšší bod je Bílá skála (964 m), nejnižší bod hladina Jizery (476 m). Pozornost v lukách a na pokrajích lesů upoutávají mohutné hromady kamení, památníky osídlování a zúrodňování lesní půdy. Rostou zde lilie zlatohlavá, česnek hadí, jestřábník oranžový, měsíčnice trvalá, běloprstka bělavá, hořec, rozsáhlá je lokalita upolínová.

Bohatá kulturní tradice Pasek má své kořeny v dobách národního obrození. Výraznou osobností byl pasecký kantor, písmák a houslař Věnceslav Metelka, který se stal duchovním vůdcem obce. Půjčoval knihy, nacvičoval divadelní hry a náročné koncertní skladby. Život obce a své filozofické názory zapisoval ve svých denících, podle kterých vytvořil K. V. Rais obraz národního obrození v románě Zapadlí vlastenci. Tak se staly Paseky, Raisem zvané Pozdětín, dějištěm jeho nejznámějšího románu. Metelka proslavil také české houslařství. Vyučil své děti, přicházeli další žáci a Paseky se staly kolébkou celé krkonošské houslařské školy, jejíž žijící pokračovatelé, např. Pilařové a Špidlenové, patří ke světové špičce. V metelkovské hudební tradici pokračuje Svatováclavský sbor a orchestr. Spolkovou činnost v Pasekách úspěšně rozvíjejí TJ Sokol (zal. r. 1896) a Sbor dobrovolných hasičů (zal. r. 1888).

Historie:
Obec byla založena patrně již v 16. století, nejstarší záznam je až z roku 1654. Je pravděpodobné, že v této době byly v nejstarší části obce zvané Makov skelné hutě, zatímco v Havírně, kde jsou patrné zbytky dolů, se podle lidové tradice dobývalo stříbro. Les směrem do hor ustupoval, vznikaly nové paseky s chalupami, objevily se tkalcovské stavy. Největšího počtu obyvatel dosáhly Paseky v r. 1869, kdy ve 212 popisných číslech žilo 1710 obyvatel. V Pasekách působil Věnceslav Metelka, zakladatel krkonošské houslařské školy. Přestože Paseky byla vždy česká obec, za 2. světové války byla okupována. Po skončení války došlo k velkému vylidnění. Chalupy kupovali rekreanti, půda přišla do necitlivých rukou, louky trpěly těžkou mechanizací, mnohde zůstávaly nepokoseny. Roku 1976 byly Paseky připojeny k Rokytnici nad Jizerou, o tři roky později byla zrušena škola. Od roku 1990 jsou Paseky opět samostatnou obcí.