Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 37

Vrchlabí

zvětšit obrázek: Vrchlabí * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

PSČ: 543 01
Počet obyvatel: cca 13300
Nadmořská výška: 450 m nad mořem


www.krkonose.eu

Obec je členem svazku:
Krkonoše - svazek měst a obcí

Malebné horské město v údolí horního toku Labe nazývané bránou Krkonoš. Ideální východisko do centrální části Krkonoš.

Historie:
Ves Vrchlabí se poprvé objevuje v pramenech r. 1359, zpočátku patřila vladykům Haškům z Vrchlabí. V držení vrchlabského panství se vystřídala celá řada šlechtických rodů. V roce 1533 získává Vrchlabí korutanský šlechtic Kryštof z Gendorfu. 6. října 1533 bylo Vrchlabí diplomem krále Ferndinanda I.povýšeno na město. Kryštof z Gendorfu zde vybudoval největší a nejpokročilejší železárnu v českých zemích.

V roce 1624 koupil vrchlabské panství císařský generalisimus Albrecht z Valdštejna, který využil vyspělé hutní výroby. Manufaktura na výrobu pušek zásobovala Valdštejnovu armádu a zaměstnávala velké množství řemeslníků. V roce 1635, po zavraždění Albrechta z Valdštejna, získává Vrchlabí hrabě Rudolf z Morzinů. Od 2. poloviny 17. století nabývalo v životě města stále více na významu zpracování lnu. V 18. století již přadláctví a tkalcovství nahradilo hornickou tradici.

Do dějin města zasáhla v 18. století válka, kterou vedla Marie Terezie s pruským králem Friedrichem II. o Slezsko a dále pak nevolnické povstání, které vedl lánovský rychtář Antonín Lahr. V 19. století nahradila domácí přadláctví a tkalcovství průmyslová textilní výroba. Vrchlabí patřilo v 2. polovině 19. století mezi nejprůmyslovější střediska Rakousko-Uherské monarchie. Vedle textilního průmyslu se začínají prosazovat i nové obory - výroba automobilových karoserií (fa Petera) a kabelů (fa Löwit).

V roce 1938 bylo Vrchlabí mnichovskou dohodou připojeno k nacistickému Německu. Vítězství spojenců a vysídlení Němců v pohraničí v letech 1945 -1946 vyvolalo příliv nového českého obyvatelstva do Vrchlabí. Komunistický režim po únoru 1948 znemožnil na dlouhý čas rozvoj města. Po pádu totalitního režimu v roce 1989 dochází k rozkvětu města a Vrchlabí se stává skutečným centrem cestovního ruchu ve střední části Krkonoš.