Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
údolí
Ergis ID: 31

Obří důl

zvětšit obrázek: Obří důl * Krkonoše
zvětšit obrázek: Obří důl * Krkonoše
 
zvětšit obrázek: Obří důl * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Mohutné horské údolí mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Sněžky, je přírodní rezervace s cennou flórou. Již v 16. století lákal Obří důl bylinkáře, kteří tu (zejména o svatojánské noci) sbírali „zázračné“ bylinky.

Toto údolí je ledovcového původu (odborně se hovoří o trogu), svědčí o tom jeho profil ve tvaru písmene U. Úpský ledovec, který toto údolí kdysi v době ledové pomáhal modelovat, dosáhl délky až 4 km, sahal do výše 810 m a měl mocnost (tloušťku) až 100 m. Při svém ústupu zanechal po sobě svědectví ve formě tří morénových valů (nahromaděný materiál, který ledovec při svém stékání strhával, tlačil před sebou (čelní moréna) a vytlačoval na stranách (boční moréna).

Z cesty na Sněžku můžeme spatřit Horní a Dolní Úpský vodopád. Napravo vidíme Úpskou jámu (Malou a Velkou). Na hranách jam (karů) se hromadí sníh a ve formě lavin padá do údolí.

Obří důl je místo známé z historie hornictví. Rudy barevných kovů se zde dolovaly od 15. století. K největšímu rozkvětu došlo poč. 19. stol.

Pec pod Sněžkou