Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 2296

Rozcestí Spalona Strażnica

podrobná mapa
podrobná mapa

Rozcestí Spalona Strażnica (Rozdroże koło Spalonej Strażnicy, 1394 m n.m.). Z tohoto místa se naskýtá pěkný pohled na krajinu východních Krkonoš. Jižním a západním směrem vidíme plošinu, ze které vystupují nevelké vyvýšeniny s mírnými svahy. Geografové ji nazývají „paleogenní zarovnaný povrch", protože počátek jejího vzniku musíme hledat před několika desítkami milionů let ve starších třetihorách, označovaných jako paleogén. Tehdy panovalo horké a vlhké tropické klima, jehož vlivem horniny intenzivně zvětrávaly, a to i do značné hloubky. Taková krajina se rozprostírala na rozsáhlém území dnešních sudetských pohoří i v jejich okolí.
Jméno rozcestí je odvozeno od bývalé strážnice, která tu stávala.

Polsko