Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
zámek
Ergis ID: 335

Zámek v Horní Branné

zvětšit obrázek: Zámek v Horní Branné * Krkonoše
zvětšit obrázek: Zámek v Horní Branné * Krkonoše
zvětšit obrázek: Zámek v Horní Branné * Krkonoše
zvětšit obrázek: Zámek v Horní Branné * Krkonoše
 
 
zvětšit obrázek: Zámek v Horní Branné * Krkonoše
podrobná mapa
podrobná mapa

Branský zámek založil Zdeněk z Valdštejna, stavba byla dokončena roku 1582. Zámek byl na svoji dobu velmi honosný. Měl dvě patra, první kamenné a horní dřevěné s ochozy, s věžičkou na hřebenu střechy. Jeho severní přízemí tvoří obloukové podloubí se čtyřhrannými kamennými sloupy. Na zevních stranách kamenné části byly různé nápisy, sgrafita a rozmanité ozdoby (některé dodnes zachovány v průčelí). V době svého vzniku byl pokládán za čelný výplod stavitelského umění.
Za třicetileté války byl zámek velmi zpustošen a druhé patro vypáleno. Byl opravován, všechny nápisy a výzdoby na stěnách zakryty omítkou, druhé patro zůstalo neobnoveno.
Roku 1868 hrabě Jan z Harrachu dává omítku sejmout, ale podařilo se zachránit velmi málo z bývalé výzdoby. K zámku byly postupně přistavěny další budovy. Vznikl tak zhruba čtvercový hospodářský celek (pivovar, vinopalna, kočárovny, byty úředníků)s poměrně rozsáhlým prostorem uvnitř.

Dnes v zámku sídlí obecní úřad a památník Jana Amose Komenského, který v Horní Branné pobýval před opuštěním vlasti.

Horní Branná 1
512 36 Horní Branná