Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
Ergis ID: 42

Úpice

podrobná mapa
podrobná mapa
 

PSČ: 542 32
Počet obyvatel: cca 6052
Nadmořská výška: 337 m nad mořem


www.upice.cz

Město Úpice se nachází v severovýchodních Čechách 14 km jihovýchodně od města Trutnova a 20 km severozápadně od města Náchoda. Město se prostírá po obou březích řeky Úpy v roklinatém údolí lemovaném výšinou "U lipek" a lesy Svobodným, Milešovkou, Velbabou, Skalkou, Dlouhými Záhony a Rtyňkou. Rozloha katastru je 1530 ha. Řeka Úpa protéká městem od západu ve vypjatém oblouku k jihu. Na pravém břehu ústí do Úpy potok Radečka, na levém potok Rtyňka. Podle posledního sčítání lidu uskutečněného v roce 2001 žilo v Úpici 5.975 obyvatel.

Historie:
Úpice patřila roku 1848 k panství Náchodskému a ke kraji Hradeckému. V latinských spisech se píše o Vpitz, Vpitze; v německých Eipel. Sídliště založené ve 13. století, bylo nejpozději v roce 1368 městečkem.