Krkonoše
    
 
Počet návštevníků
Počet návštevníků
vodácká trasa
Ergis ID: 887

Vodácká trasa LABE

zvětšit obrázek: Vodácká trasa LABE * Krkonoše
zvětšit obrázek: Vodácká trasa LABE * Krkonoše
zvětšit obrázek: Vodácká trasa LABE * Krkonoše
zvětšit obrázek: Vodácká trasa LABE * Krkonoše

Špindlerův Mlýn Pod přehradou Labská - nástupní místo - Špindlerův Mlýn Kukačka - výstupní místo

podrobná mapa

Labe lze splouvat v horním toku mezi Labskou přehradou a Kukačkou a to pouze v případě, že průtok vody přesahuje 10m3, což je převážně v období jarního tání. Zájemci se musí předem zaregistrovat a vyžádat povolenku v Terénním informačním centru KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Povolení je přísně vázáno na vyšší stav vody v korytě. Povolenky jsou bezplatné a vydávají se pouze v den splutí.

Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi. Na jiných místech je naloďování a přistávání zakázáno. Chrání se takto přírodní prostředí pobřežních porostů.

Délka5 km