Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Kapelle
Ergis ID-Nr.: 1237

St. Anna Kapelle - Knezice

Bild vergrössern: St. Anna  Kapelle - Knezice * Riesengebirge (Krkonose)
Bild vergrössern: St. Anna  Kapelle - Knezice * Riesengebirge (Krkonose)
 
Bild vergrössern: St. Anna  Kapelle - Knezice * Riesengebirge (Krkonose)
Detailkarte
Detailkarte

Kaplička pochází z poloviny 18. století a je zasvěcena sv. Anně a 14 pomocníkům. Její stavbu i zhotovení třídílného oltářního obrazu inicioval vrchlabský měšťan Antonín Schulz. Kaplička je postavena na místě, odkud se otevírá nejkrásnější pohled na město Vrchlabí a poskytuje ochranu nejen zprostředkovaně působením duchovních sil a víry, ale i zcela reálně. Dlouho odolávala působení času, až v šedesátých letech minulého století vyhořela a zbyly z ní zbytky obvodového zdiva. Z veřejné sbírky byla v letech 1997 – 1999 obnovena. Původní dochovaný oltářní obraz z roku 1754 (uchovaný v Krkonošském muzeu) zobrazuje Svatou rodinu – Pannu Marii s Ježíškem a sv. Annu, patronku města Vrchlabí, a čtrnáct svatých pomocníků, kteří posilují ochrannou moc sv. Anny. Nad vchodem do kapličky je umístěna pamětní deska s německým nápisem na paměť návštěvy císaře Josefa II. v roce 1778. Před oltářem stojí dřevěná socha poutníka Františka zhotovená r. 2002 řezbářem Petrem Kyselou.

Kněžice
Vrchlabí