Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Kirche
Ergis ID-Nr.: 1936

Bernartice, Kirche

Detailkarte
Detailkarte

Dominantu obce představuje barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 17. století. V prostoru u kostela je umístěno několik památek. Socha, zvaná pieta, z r. 1736 od mistra Jiřího F. Pacáka. Socha sv. Floriána, patrona hasičů, od neznámého autora. Dva smírčí kříže, jeden na příjezdové cestě a druhý v severní zídce u kostela.

Za povšimnutí stojí zajímavý nápis na uměleckém náhrobku nad márnicí, kde jsou pochovány čtyři židovské dívky z bývalé pobočky koncentračního tábora v Bernarticích. V obci i okolí se nalézají další sakrální i jiné památky.

Bernartice
Žacléř