Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Ergis ID-Nr.: 42

Úpice

Detailkarte
Detailkarte
 

Postleitzahl: 542 32
Einwohnerzahl: ca. 6052
Höhe: 337 m über dem Meer


www.upice.cz

Město Úpice se nachází v severovýchodních Čechách 14 km jihovýchodně od města Trutnova a 20 km severozápadně od města Náchoda. Město se prostírá po obou březích řeky Úpy v roklinatém údolí lemovaném výšinou "U lipek" a lesy Svobodným, Milešovkou, Velbabou, Skalkou, Dlouhými Záhony a Rtyňkou. Rozloha katastru je 1530 ha. Řeka Úpa protéká městem od západu ve vypjatém oblouku k jihu. Na pravém břehu ústí do Úpy potok Radečka, na levém potok Rtyňka. Podle posledního sčítání lidu uskutečněného v roce 2001 žilo v Úpici 5.975 obyvatel.