Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Langlaufloipe
Ergis ID-Nr.: 733

Kořenovskem Okolo Bílé skály (trasa č.7)

Kořenov Štěpánka - Kořenov Štěpánka

Detailkarte

Trasa č.7 je v této lokalitě vyznačená od křižovatky před Spálenou hájenkou zhruba 500m od začátku trasy č.6 ve směru na Hvězdu) trasa je značena názvem „okolo Bílé skály“ a je to spojnice s trasou č.6 na Hvězdě a její délka je 6 km. Opět se na směrovkách odečítají km. Křižovatka před Spálenou hájenkou směrová šipka Ok.B.sk. 6km – směrová šipka Ok.B.sk. 5km, zde je i směrová šipka propojení tras č.6 a č.7 – směrová šipka Ok.B.sk. 4,5km – směrová šipka Ok.B.sk. 2,5km – křižovatka u Tetřeví boudy směrová šipka Hvězda 2km – směrová šipka Hvězda 0,5 – Hvězda propojení s trasou č.7.

Trasy vyznačené zelenými cedulemi jsou součástí vyznačených tras projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“.
V lokalitě okolo Hvězda a okolo Bílé skály jsou ještě vyznačeny červenými dřevěnými tabulkami místní turistické tratě v délce 3, 5 a 7km s výchozím bodem od křižovatky za restaurací Hvězda.

Länge6 km