Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Paragliding
Ergis ID-Nr.: 2326

Přední Žalý - startovací plocha

Detailkarte
Detailkarte

Na letovém terénu Přední Žalý se nachází jediné startoviště orientované na východ u horní stanice lyžařského vleku.

1. Orientace stanoviště: 100°
2. Nadmořská výška start. plochy: 995 m.n.m.
3. Poloha středu startovní plochy: E 015° 34' 48,8", N 50° 39' 28,0"
4. Přístup na stanoviště: Z Benecka od Hotelu Zlatá Vyhlídka a dále po červené tur. znač. cca 1500m nebo z Benecka od hotelu Žalý po cestě na Přední Žalý cca 2000m; pěšky z Herlíkovic; automobilem na Křížovky odtud po žluté tur. značce na Žalý.
5. Překážky v oblasti startu: Stromy vysoké cca 15m po obou stranách startoviště.
6. Obtížnost startu: PK-snadný, ZK-snadný. Terén je velmi turbulentní, hlavně dolní přistání (uzavřené údolí, protisvah). Nedoporučuje se létat při méně než 3 m/s a více než 5 m/s.
7. Časová omezení: Startoviště je možno používat celoročně. v zimním období nutno počítat s lyžařským provozem na startovišti (sjezdovka) a přistávací ploše.

Startovací plocha je vyznačena piktogramem a je k ní vyčleněn letový koridor a přistávací plochy dle provozního řádu. Ten je vyvěšen v uvedené lokalitě, event. je k dispozici na informačních střediscích Správy KRNAP.

Ve vlastním národním parku je létání kromě uvedených míst a koridorů zakázáno. O možnostech a omezeních těchto sportů je nutno se předem informovat na informačních střediscích Správy KRNAP.

Přední Žalý
Vrchlabí