Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Rafting, Kayak, Canoe
Ergis ID-Nr.: 2330

Vilemov - Ein- und Ausstiegsplatz

Detailkarte
Detailkarte

Nástupní a výstupní místo je označeno tabulkou s piktogramem. Na jiných místech je naloďování a přistávání zakázáno. Chrání se takto přírodní prostředí pobřežních porostů.

Příznivým obdobím ke sjíždění je jaro, kdy je dostatečné množství vody z tajícího sněhu. V té době je Jizera vhodná také pro rafting, v němž se pořádají i organizované jízdy. Sjíždět se dá také řeka Labe od přehrady Labská. Pro splutí je nutno si obstarat povolenku z informačního střediska Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Povolení je přísně vázáno na vyšší stav vody v korytě. Na ostatních vodních tocích v KRNAP není splutí povoleno.

Vilémov
Rokytnice nad Jizerou