Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Paragliding
Ergis ID-Nr.: 2917

U kapličky - přistávací plocha

Detailkarte
Detailkarte

Na letovém terénu Černá hora se nachází jedna přistávací plocha. Přistávací plocha louka U kapličky.

1. Poloha středu přistávací plochy: E 015° 43' 47,0", N 50° 38' 05,0"
2. Nadmořská výška přist. plochy: 690 m.n.m.
3. Přístup na přist. plochu: v blízkosti silnice č. 297 z Janských Lázní do Černého Dolu.
4. Rozměry přistávací plochy: 200x40 m
5. Překážky v blízkosti přist. plochy: Podél silnice vede telefonní vedení, v okolí místa přistání roztroušená zeleň.
6. Obtížnost přistání: PK-snadné, ZK-snadné, pozor na sklon!!
7. Časová omezení: Stanoviště je možno používat celoročně, je třeba počítat s neupraveností přistávací plochy.

Přistávací plocha je vyznačena piktogramem a je k ní vyčleněn letový koridor a startovací plochy dle provozního řádu. Ten je vyvěšen v uvedené lokalitě, event. je k dispozici na informačních střediscích Správy KRNAP.

Ve vlastním národním parku je létání kromě uvedených míst a koridorů zakázáno. O možnostech a omezeních těchto sportů je nutno se předem informovat na informačních střediscích Správy KRNAP.

Janské Lázně