Krkonoše
    
 
Besucher Anzahl
Besucher Anzahl
Paragliding
Ergis ID-Nr.: 2918

U chaty Pod Lipami - přistávací plocha

Detailkarte
Detailkarte

Na letovém terénu Lysá hora je k dispozici jediná přistávací plocha u chaty Pod Lipami. Tato plocha svým charakterem a rozměry zabezpečuje bezproblémové přistání jak padákových, tak závěsných kluzáků.

1. Poloha středu přistávací plochy: E 015° 29' 16,0", N 50° 44' 15"
2. Nadmořská výška přist. plochy: 650 m.n.m.
3. Přístup na přist. plochu: Y Rokztnice nad Jiyerou po silnici k chat2 Pod Lipami.
4. Rozměry přistávací plochy: 150x80 m
5. Překážky v blízkosti přist. plochy: Okraj lesa (15m) severně a východně od přistávací plochy (vzdálenost 50m).
6. Obtížnost přistání: PK-snadné, ZK-snadné
7. Časová omezení: Stanoviště je možno používat celoročně. V zimním období nutno počítat s lyžařským provozem na startovišti (sjezdovka) a neupraveností přistávací plochy, včetně absence vytyčení plochy. Vzlet v lyžařském areálu je nutno nahlásit u dolní stanice lanovky (v zimě pro každý den zvlášť).

Přistávací plocha je vyznačena piktogramem a je k ní vyčleněn letový koridor a startovací plochy dle provozního řádu. Ten je vyvěšen v uvedené lokalitě, event. je k dispozici na informačních střediscích Správy KRNAP.

Ve vlastním národním parku je létání kromě uvedených míst a koridorů zakázáno. O možnostech a omezeních těchto sportů je nutno se předem informovat na informačních střediscích Správy KRNAP.

Rokytnice nad Jizerou