Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Church
Ergis #ID: 2001

Kostel sv. Jakuba

enlarge picture: Kostel sv. Jakuba * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Kostel sv. Jakuba * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Kostel sv. Jakuba * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Kostel sv. Jakuba * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Římskokatolický kostel sv. Jakuba staršího
(od roku 1637) stojí na tzv. "kostelním vrchu". Jde o renesanční stavbu z let 1599 - 1603, na stavbě se podílel i významný severoitalský architekt Carlo Valmadi. Původně dřevěná stavba - nejstarší díl - presbytář (pravděpodobně z předhusitské doby), věž postavena v letech 1511-1518 (do roku 1832 na jižní straně sluneční hodiny - později nahrazeny kolečkovými hodinami). Na hřbitově kolem kostela je umístěna kamenná křížová cesta, dnes již bez obrazů.

Dolní Lánov