Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2079

3. Vyhlídková věž

enlarge picture: 3. Vyhlídková věž * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: 3. Vyhlídková věž * Krkonose Mountains (Giant Mts)
 
enlarge picture: 3. Vyhlídková věž * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Krkonošská rašeliniště jsou území až do dnešní doby nejméně ovlivněná činností člověka. Rašeliniště vzniká z odumřelých částí rašeliníků, mechů a dalších rostlin bez přístupu vzduchu. Má velkou konzervační schopnost, a proto se v něm zachovaly zbytky těl rostlin, živočichů a velké množství pylových zrn. Jejich rozborem se získávají údaje o změnách na rašeliništích a jejich okolí. Vysoké srážky, příznivý tvar terénu – přirozená proláklina, spolu s krátkou vegetační dobou a kyselým podložím (ortoruly) podmínily před 6000 lety vznik Černohorského rašeliniště.

Z věže je vidět nejcennější část rašeliniště – 2,5 ha velkou rašeliništní louku. Na nezarostlé ploše jsou dobře patrné trhliny zaplněné vodou nebo zarostlé vegetací – flarkary, kopečkovizé útvary – bulty, prohlubně mezi bulty – šlenky.

Můžete se zde setkat s některými rostlinami, např. rašeliníky, ostřicí chudokvětou a mokřadní, suchopýrem pochvatým, suchopýrkem trsnatým rakouským, kyhankou sivolistou, klikvou žoravinou, brusnicí vlochyní, klečí, z živočichů např. s chrostíky, drobnými střevlíky, ještěrkou živorodou, tetřívkem obecným.

Janské Lázně