Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2081

Dead forest

enlarge picture: Dead forest * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Dead forest * Krkonose Mountains (Giant Mts)
 
enlarge picture: Dead forest * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Vrcholky rašelinných vrchovišť (bultů) jsou méně zásobovány vodou než spodní partie, a proto tato místa osídlují vyšší rostliny (borůvka, brusinka, kleč, smrk), které nesnášejí takové zamokření jako rašeliníky a mechy. Vlivem růstu nadzemních částí (kmenů a korun stromů) se zvětšuje váha rostoucích jedinců a ty se vlastní vahou ponořují do rašeliniště. Tím dochází k trvalému zamokření kořenového systému a spodní části kmene a stromy odumírají. Na odumřelých a vyvrácených stromech se znovu usazují vyšší rostliny a koloběh života a odumírání začíná znovu.

Janské Lázně