Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2090

5. Lesnická

enlarge picture: 5. Lesnická * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Krkonošské lesy zaujímají asi 80 % plochy KRNAP. Původní les byl asi do 10.–14. století převážně smrko-jedlo-bukový. Člověk většinu těchto lesů vykácel a dřevo použil v dolech v Krkonoších i v Kutné hoře, kam se toto dřevo dopravovalo po Labi.

Obnovené lesy měly nevhodné složení a nevhodný původ sazenic, což je hlavním důvodem, proč jsou krkonošské lesy tak málo odolné proti tvrdým klimatickým podmínkám a imisím.V současné době se pracovníci Správy KRNAP snaží vytvořit les, jehož složení se bude více blížit lesu přirozenému. Smrk zde bude mít zastoupení kolem 49 %, jedle asi 9 %, kleč 6 %, listnáče 36 %, z toho buk 30 %. Dojde tedy ke zvýšení podílu listnatých dřevin, což se příznivě odrazí i na odolnosti proti hmyzím škůdcům.

Velké škody na lesních porostech může způsobit i spárkatá zvěř okusem větviček a loupáním kůry mladých stromů. Tomu se lesníci snaží zabránit soustřeďováním a krmením zvěře v přezimovacích obůrkách, kam se stahuje přes 90 % jelení zvěře. Protože je tato zvěř dosti plachá, není návštěvníkům k těmto obůrkám dovolen přístup.

Janské Lázně