Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2112

01. Bývalá Maxova bouda

enlarge picture: 01. Bývalá Maxova bouda * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Vyhlídka na Kutné – Maxovka (panorama)

V severní části Rýchorského hřbetu, kde vyčnívají nad úroveň terénu fylitové skalní výchozy, byla v roce 1892 vybudována první bouda ve vrcholové oblasti Rýchor – Maxova bouda (Maxovka). Objekt po druhé světové válce zchátral a staré základy byly využity k vybudování stávající vyhlídky. Při jasném počasí lze shlédnout panorama východních Krkonoš.

Vrcholová část Rýchorského hřbetu patří mezi přírodovědecky nejbohatší lokality Krkonoš (odtud i název Rýchorská květnice). Vlivem místního klimatu zde rostou jak typické vysokohorské rostlinné druhy (sasanka narcisokvětá, koniklec bílý, oměj pestrý, violka sudetská, kýchavice Lobelova a stračka vyvýšená), tak i druhy teplomilné, z hájových poloh, např. plicník lékařský, křivatec žlutý aj.

Z ptáků zde můžeme spatřit rehka domácího, občas konipasa bílého či křivku obecnou, dále sluku lesní i tetřívka obecného.

Rýchory
Horní Maršov