Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2115

04. Kutná - rozcestí

enlarge picture: 04. Kutná - rozcestí * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Zvířena Rýchor

Skladba živočichů na Rýchorách je velmi pestrá, proto se zde můžeme zmínit jen o těch významnějších.

Ptactvo
V Dvorském lese hnízdí již po mnoho let čáp černý. Vzácností je setkání s orlem křiklavým a včelojedem lesním, častěji však spatříme další z dravců: káně lesní, jestřába lesního, krahujce obecného či poštolku obecnou. S příchodem jara se z jižních krajů vrací zástupce bahňáků – sluka lesní.
V nočním lese nejčastěji zaslechneme houkání sýce rousného a kalouse ušatého, občas v okolí zahnízdí i naše největší sova výr velký či naopak drobný kulíšek nejmenší.
Nedaleko odtud je stanice pro odchov vzácného zástupce kurovitých – tetřeva hlušce. Mladí ptáci jsou vypouštěni zpět do volné přírody. Bohužel tento druh vyžaduje rozlehlé a nerušené lesní komplexy, které v Krkonoších již těžko nachází, a proto jeho stavy stále klesají. Častěji se však vyskytuje jeho menší příbuzný – tetřívek obecný, který vyhledává nízké porosty břízy a smrku.

Savci
Stejně jako v ostatních částech Krkonoš je i zde hojná liška obecná, kuna lesní i skalní a obě naše lasice (kolčava a větší hranostaj). Občas se v okolí usídlí i největší lasicovitá šelma – jezevec lesní. Můžeme zde spatřit zajíce polního, zvěř srnčí a jelení. Do bukových porostů se za potravou zatoulá i skupina zvěře černé (tak myslivci nazývají prase divoké).

Horní Maršov