Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2117

06. Dvorský les

enlarge picture: 06. Dvorský les * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Les se nachází v nejvyšší partii Rýchorského hřebene, v I. zóně národního parku (1033 m n. m.).
Jistě Vás zaujmou pokroucené kmeny starých buků, jejichž vzhled byl ovlivněn již v minulém století. Tehdy se v lesích běžně páslo a dobytek postupně mladé stromky okusem deformoval. K tomu ještě přispěl okus spárkatou zvěří, drsné klima, vysoká sněhová pokrývka a nadmořská výška přes 1000 m n. m., což je zde horní hranice výskytu buku.

Dvorský les je někdy zván i „Rýchorský prales“, ale tento název není přesný, jelikož porost byl částečně založen uměle.

Lesy v I. zóně národního parku nejsou v současnosti hospodářsky využívány a zásahy lesníků se omezují pouze na výsadby v místech, kde se stromy přirozeně nezmlazují.

Obnova původního složení lesa (tzv. hercynské směsi, tvořené jedlí, bukem a smrkem) je náročná a zdlouhavá a její výsledek posoudí až další generace.

Dodejme, že k pěstování se používá výhradně osivo z místních (tzv. autochtonních) a současně kvalitních porostů.

Horní Maršov