Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 2293

Kopa

detailed map
detailed map

V Krkonoších se vyvinulo 5 vegetačních stupňů. Jsme ve vegetačním stupni subalpínském, zvaném též stupeň kosodřeviny. Kosodřevina (borovice horská) se vyskytuje ve formě rozlehlých porostů, nebo také v podobě ostrůvků uprostřed subalpínských luk. V porovnání např. s Tatrami dochází ke značnému snížení všech stupňů o cca 200 m. Svědčí to o drsném klimatu Krkonoš. Teplota, vlhkost a síla větru mají vliv na polohu horní hranice lesa (odsud viditelné). Utvářejí též klimatickou hranici. Pozorujeme to na jaře, kdy v níže položených stupních již začalo vegetační období, zatímco ve stupni subalpínském a alpínském začíná s několikatýdenním zpožděním, což je způsobeno pomaleji odtávající sněhovou pokrývkou.

Polsko