Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Ergis #ID: 18

Kořenov

enlarge picture: Kořenov * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Polubný, Příchovice, Jizerka, Rejdice

Zip code: 468 49
Number of inhabitants: ca. 1068
Elevation: 725 m above the sea level


www.korenov.cz

The community is member of union:
The Krkonose Mts. - Union of Municipalities

Horská rekreační obec na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením částí dosud samostatných obcí Polubný a Příchovice s osadou Rejdice a Jizerka, patřící obci Bílý Potok v okrese Frýdlant. Jméno obec dostala podle místní části Kořenov (Wurzelsdorf), obce Polubný. Nejstarší písemnou zmínku o této oblasti máme z r.1577, kdy jsou udělovány jisté svobody majiteli skelné hutě v Rejdicích. Zajímavostí obce Kořenov je, že nemá ani m2
katastrálního území - k.ú. jsou Příchovice, Rejdice, Jizerka a Polubný. Obec se rozkládá na rozloze 55,67 km2 a má v současné době něco málo přes 1000 stálých obyvatel, díky turistickému ruchu se v sezóně toto číslo několikrát zvětší. Z Tanvaldu do Kořenova vede 12 km dlouhá ozubicová železniční trať, jediná v ČR. Místní zajímavostí je "Hnojový dům" na Jizerce, obývaný známým cestovatelem, horolezcem a přírodovědcem panem Gustavem Ginzelem.