Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Organisationen
Ergis #ID: 2630

Diakonie ČCE - středisko Světlo

enlarge picture: Diakonie ČCE - středisko Světlo * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

Středisko Diakonie ČCE je centrem denních služeb a je určeno pro děti, mladé lidi a dospělé s mentálním či kombinovaným postižením. Systém služeb denního centra má zajistit těmto klientům smysluplné prožívání dne, rozvoj již nabytých dovedností a znalostí, vytržení ze společenské izolace, zvýšení sebevědomí a samostatnosti.

Základními službami, které jsou zde poskytovány jsou:
- ranní a odpolední svoz
- pracovní terapie v aktivizačních dílnách (keramika, svíčky)
- zájmové kroužky (např. sportovní, hudební, výtvarný, taneční, vaření)
- kulturní a společenské akce
- rehabilitace
- práce na PC
- nácviky sociálních dovedností
- sociálně právní poradenství

Palackého 926
543 01 Vrchlabí
Phone: (+420) 499 423 566
Fax: (+420) 499 423 566
Email: