Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Civic Association
Ergis #ID: 3039

Zdravé a pohostinné Krkonoše (ZPK)

enlarge picture: Zdravé a pohostinné Krkonoše (ZPK) * Krkonose Mountains (Giant Mts)

Sdružení pro šetrný a kvalitní turismus

ZPK je sdružení občanů, kteří sdílí filosofii kvalitního a šetrného turismu v regionu. K jeho hlavním cílům patří šíření této filosofie, osvěta a vzdělávání obyvatel i návštěvníků regionu, podpora a realizace konkrétních turistických produktů reprezentujících tuto filosofii, jako je například letní program pro návšzěvníky Krkonoš, strategie Bike-areny Krkonoše, atd.
ZPK spolupracuje s ostatními institucemi působícími v turismu (CzechTourism, Krkonoše - svazek měst a obcí, KRNAP,...).

Vrchlabí
Phone: (+420) 604 703 735
Email: 
zpk.ergis.cz