Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Paragliding
Ergis #ID: 2916

Černá hora - startovací plocha

detailed map
detailed map

Na letovém terénu Černá hora se nachází jedno startoviště. Startoviště lesní průsek pod vysílačem.

1. Orientace stanoviště: 183°
2. Nadmořská výška start. plochy: 1260 m.n.m.
3. Poloha středu startovní plochy: E 015° 44' 29,2", N 50° 39' 00,7"
4. Přístup na stanoviště: Lanovou dráhou na Černou horu z Janských Lázní, odtud k Sokolské boudě, dále po svážnici k lesnímu průseku pod vysílač.
5. Překážky v oblasti startu: Stromy vysoké cca 20m pod stanovištěm ve vzdálenosti cca 300m a stromy po obou stranách startoviště (šířka průseku cca 90m).
6. Obtížnost startu: PK-středně obtížný, ZK-mírně obtížný
7. Časová omezení: Startiviště je možno používat celoročně, je třeba počítat s neupraveností startoviště a přistávací plochy.

Startovací plocha je vyznačena piktogramem a je k ní vyčleněn letový koridor a přistávací plochy dle provozního řádu. Ten je vyvěšen v uvedené lokalitě, event. je k dispozici na informačních střediscích Správy KRNAP.

Ve vlastním národním parku je létání kromě uvedených míst a koridorů zakázáno. O možnostech a omezeních těchto sportů je nutno se předem informovat na informačních střediscích Správy KRNAP.

Černá hora
Janské Lázně