Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
Church
Ergis #ID: 1998

Kostel sv. Jiří

enlarge picture: Kostel sv. Jiří * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Kostel sv. Jiří * Krkonose Mountains (Giant Mts)
 
enlarge picture: Kostel sv. Jiří * Krkonose Mountains (Giant Mts)
detailed map
detailed map

V roce 1398 ve středu obce nechala Eusebia z Valdštejna vystavět dřevěný kostel. V husitských válkách byl kostel zničen. Později, v r. 1490, majitel vesnice Jiří z Valdštejna tady postavil nový kostel, tentokrát kamenný a se zvonicí. V roce 1857 se začalo s přestavbou starého kostela a 21. září téhož roku byl položen základ ke stavbě dnešního kostela, který byl 2. října 1860 vysvěcen.

Uvnitř kostela na pravé zdi je bílá mramorová deska se čtyřmi dětskými postavičkami a Kristem na kříži, s českým nápisem: „V r. 1597 před tímto oltářem mrtvá těla synů a dcer pana Johanna Blediny, úředníka štěpanického panství, v tichu očekávají příchod Pána.“

Na vnějším zdivu kostela byly dva náhrobní kameny z pískovce, které nesou již velmi málo čitelné nápisy: „Vím, že můj Spasitel žije a že já v poslední den ze země opět vstanu. Budu také oděn svou kůží a ve svém těle uzřím Boha svého, kterého já sám uzřím a moje oči budou naň hleděti a nikdo jiný! Tuto naději chovám ve svém srdci. Toto tělo odpočívá v Pánu …….“(další není čitelné). Druhý z náhrobků prozrazuje, že: „ Léta Páně 1606 dne 26. dubna zemřel vysoce urozený pán Jan Bledina ……….“

Zatím poslední větší oprava kostela proběhla v letech 1969-1970.Dolní Branná