Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
MTB tour
Ergis #ID: 563

Žacléř - Bernartice - Lampertice - Žacléř (MTB)

enlarge picture: Žacléř - Bernartice - Lampertice - Žacléř (MTB) * Krkonose Mountains (Giant Mts)

Žacléř Town square Rychorske namesti - Žacléř Town square Rychorske namesti

detailed map

Ze Žacléře přes Královecký Špičák k Šestiboké kapličce viz.cyklotrasa "Velký okruh - Královecký Špičák". Od Šestiboké kapličky zahneme vpravo do Bernartic.

První písemná zmínka o této obci pochází z r. 1297. Její název vznikl prý podle zakladatele Bernhardta z Bernsdorfu. Avšak různé náznaky v místních názvech a sám medvěd ve znaku obce napovídají, že jméno Bernartice je možná odvozeno od jména medvěd, německy Bär. Zdejší obyvatelé byli zemědělci, horníci, živnostníci, dělníci v Rybeně a textilní továrně, založené roku 1864, později přejmenované na Jutu Bernartice, vyrábějící v dodnes prosperujícím provozu pytle a žoky. Dominantu obce představuje barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 17. století. V obci i okolí se nalézají další sakrální i jiné památky. Významnou technickou památkou je 24 m vysoký železniční most. Do správního území Bernartic dnes patří i osady Křenov, Vrchová, Bečkov a Rybníčky.

Za železničním mostem zahneme vpravo na Lampertice. První písemná zmínka o Lamperticích se datuje podle kronikáře A. Herrmana r. 1521. Pověst říká, že název obce je odvozen ze tří slov: Lamm – ovečka, Berg – kopec, Dorf – vesnice. Tyto symboly jsou zachyceny na původním lampertickém znaku. Jeho novější ztvárnění zobrazuje erb na bývalé škole, před níž se nalézá smírčí kříž s vytesaným mečem.

Žacléřské kamenouhelné doly se ve skutečnosti nacházely především na lampertickém katastru a představovaly hlavní zdroj obživy místních obyvatel. Dnes obec čítá přes 400 občanů. Dobrou pověst má zdejší domov důchodců – zařízení pro klienty ze širokého okolí. Na křižovatce „Lampertice-Lesní potok“ Vás cyklostezka „Lampertická“ povede lukami směrem k Žacléři.

Length22 kmLevel4
Maximal altitude880 mTechnic4
Minimal altitude540 mLandscape5