Krkonoše
    
 
Visitor number
Visitor number
water route
Ergis #ID: 887

Water route LABE

enlarge picture: Water route LABE * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Water route LABE * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Water route LABE * Krkonose Mountains (Giant Mts)
enlarge picture: Water route LABE * Krkonose Mountains (Giant Mts)

Špindlerův Mlýn Bellow Labska dam - start point - Špindlerův Mlýn Kukacka - exit point

detailed map

Labe lze splouvat v horním toku mezi Labskou přehradou a Kukačkou a to pouze v případě, že průtok vody přesahuje 10m3, což je převážně v období jarního tání. Zájemci se musí předem zaregistrovat a vyžádat povolenku v Terénním informačním centru KRNAP ve Špindlerově Mlýně. Povolení je přísně vázáno na vyšší stav vody v korytě. Povolenky jsou bezplatné a vydávají se pouze v den splutí.

Nastupovat do plavidel a vystupovat z nich lze pouze na nástupních a výstupních místech. Tato místa i přístupy k nim jsou vyznačeny informačními tabulemi. Na jiných místech je naloďování a přistávání zakázáno. Chrání se takto přírodní prostředí pobřežních porostů.

Length5 km