Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających
Ergis ID: 105

Jan Buchar

Jan Buchar urodził się w miejscowości Mříčná koło Jilemnicy. Został nauczycielem, w 1884 r. rozpoczął pracę jako administrator jednoklasowej szkoły w Dolních Štěpanicach. Bardzo zaangażował się w turystykę, stając się jednym z jej pionierów. W roku 1888 został założony Klub Czeskich Turystów, który zaczął wydawać swoje czasopismo. W jego pierwszym numerze Jan Buchar zamieścił artykuł „Naprzód w Karkonosze!“ („Vzhůru do Krkonoš“). Pod koniec 1892 roku wyruszył pojedynczo – właśnie udało mu się zdobyć narty – na wyprawę na wzgórze Žalý, rozpoczynając tym samym nową erę turystyki zimowej w Karkonoszach. W 1894 roku wychodzi pierwszy dotyczący nart artykuł Buchara pt. „Nowy sport zimowy“ („Nový zimní sport“), a rok później instruktaż jazdy na nartach pt. „Ski“. Był to pierwszy metodyczny artykuł dotyczący jazdy na nartach w historii czeskiego narciarstwa.