Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych
wodospad
Ergis ID: 1357

Úpský vodopád (Upski Wodospad)

powiêkszyæ obrazek: Úpský vodopád (Upski Wodospad) * Karkonosze
mapa szczegó³owa
mapa szczegó³owa

Dzieli siê na Górny i Dolny. Górny Úpski Wodospad (120 m) zaliczano do najwy¿szych wodospadów w Karkonoszach. Le¿y na zachód od Œnie¿ki w pobli¿u Kot³a Olbrzyma (Obøí dùl).

Pec pod Snìžkou