Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających
zabytek historyczny
Ergis ID: 2002

Kříž u č.p. 42

powiększyć obrazek: Kříž u č.p. 42 * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kříž u č.p. 42 * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kříž u č.p. 42 * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kříž u č.p. 42 * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Pískovcový kříž z r. 1807 - vytesána klečící žena držící kříž. Zachována je tato pověst: "V roce 1802 neb 1805 táhli skrze Lánov ruské oddíly k Hostinnému. Tenkráte měl majitel statku č. 63 nyní 42 pěkný kočár, což tehdá bylo říkký zjev. Majitel tento měl převésti přes Labe v místě, kde stojí dnes v Prosečné železný most vysokého ruského důstojníka. Jelikož byla vysoká voda, zdráhal se tento přejeti. Důstojník ho k tomu donutil tasenou šavlí. Uprostřed vody kočár stržen proudem a důstojník se utopil a sedlák ztěží zachránil si život. Veřejnost udala, že ho chtěl utopit by se zmocnil jeho peněz. Někteří tvrdili, že důstojník měl u sebe kasu pluku. byl odsouzen a odvezen. Co s ním stalo jest neznámo. Později byla prokázána nevina a tím postaven tento kříž."

Dolní Lánov