Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
zamek
Ergis ID: 2037

Zříceniny hradu Košál

mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Na kopci jihozápadně nad obcí jsou skromné zříceniny gotického hradu Košálu ze 14. století.

Hrad stál na východní straně obce Košálov na vrcholu kopce, který se zvedá asi 40 m nad okolí. Severní a jižní úbočí kopce je mírné, proto byl z těchto stran hrad chráněn soustavou valů a příkopů. Nacházela se zde mohutná obytná věž, kolem níž bylo menší nádvoří obklopené zdí.

Byl založen Valdštejny kolem roku 1361 a na jihu a severu byl chráněn soustavou příkopů a valů. Z hradních staveb se dochovaly jen zarůstající základové zdi, mělké prohlubně po sklepích a hlubší po hradní studni. Zvýšenou jižní část zaujímala věž. Koncem 15. století bylo panství připojeno k Semilům. V roce 1514 se hrad připomíná již jako pustý.

Košálov