Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
dolina
Ergis ID: 2295

Kocioł Małego Stawu

powiększyć obrazek: Kocioł Małego Stawu * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kocioł Małego Stawu * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kocioł Małego Stawu * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kocioł Małego Stawu * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Ledovcen vymodelovaný kotel Malého Stawu se nachází na pomezí horní hranice lesa a subalpínského stupně. V karu (= ledovcové údolí) se bujně rozvíjí bylinná a travinná společenstva, a také pro Krkonoše neobvyklá houští listnatých keřů. Rostliny, které se sem dostaly v době ledové a přetrvaly do dnešní doby, jsou tzv. glaciální relikty. Jedním z nich je zde rostoucí vrba laponská.

Polsko