Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
koœciół
Ergis ID: 350

Kostel Sv. Václava

powiększyć obrazek: Kostel Sv. Václava * Karkonosze
powiększyć obrazek: Kostel Sv. Václava * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Kostel Sv. Václava * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Byl postaven v letech 1787 až 1789 na místě, kde byl vysoký les a skála. Je barokní, jednolodní, se segmentově zakončeným presbytářem, zákristií na severní straně a s typickou šindelovou hranolovou věží a kopulí nad západním průčelím. Od doby vzniku zůstal prakticky nezměněn. Vnitřní zařízení je jednotné, rokokové, z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář, dva postranní oltáře a kazatelna pocházejí z uzavřeného kostela ve Staré Boleslavi. Obraz svatého Václava na hlavním oltáři z roku 1886 je dílem malíře Vojtěcha Bartůňka.

Před kostelem stojí kříž z roku 1811 a dvě památné lípy z roku 1881. Za zákristií je hrob prvního paseckého faráře Raimunda Kaspara. Na jižní straně kostela je hřbitov s pozoruhodnou kamennou zdí, vzácným centrálním barokním křížem a krásným výhledem na hřbety západních Krkonoš.

512 47 Paseky nad Jizerou